آخرین اخبار : 

نام صاحبان زمین در خولشکوه(خلشکوه) افراد خرمکوهی

اهالی روستای خرمکوه:

1-حسین علی طاهری 2- ظاهر طاهری 3- مطلب آقایی 3- علی زمانی 4- رسول نیکجو 5- قربان عابد 6- علیرضا مومنی 7-محمد غلامی 8- نصرت آبیار 9- فرامرز نوری 10- خلیل مهرورز     11-علی زمانی(اسفندیار)12-مقیم حسن پور 13-سعادت حسن پور14-سیدرضی حسینی-15-صدراله اسماعیلی -16ناصرو17-منصورطاعتی-18-نباتعلی یوسفی -19-محمودزمانی 20-عقیل تائب-21-ابوذرو22-عبدالرسول و23-احمدنیکجو 24-نبی اله مومنی25-مرحوم حسینعلی همتی

kholeshkuh10

محمد حسین چاک:1-عطاءاله زمانی 2- قربانعلی زمانی 3- حکمت اله زمانی 4- عربعلی احمدپور5-فریدون ضمیری 6-داودحقگو

لطفا اسامی کسانی که جا افتاده  را در قسمت نظرات اضافه نمایند.

سعی می گردد اسامی مالکان خلشکوه با نقشه منتشر می گردد

, , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.