آخرین اخبار : 

تصاویری از دامداری در روستای خرمکوه2


پرورش گوسفند و بز (شیری و گوشتی) یکی از مشاغلی است که علیرغم مشکلات زیاد در روستای خرمکوه رواج دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.