آخرین اخبار : 

مشاغل موجود در روستای خرمکوه

* كشاورزی و دامداری
 عمده ترین فعالیت در سطح روستا را فعالیت های دامی به خود اختصاص می دهد .در كنار آن فعالیتهای دیگری چون زراعی و باغداری نیز رواج دارد كه اكثر اراضی فوق در خارج از بافت روستا قرار دارد .
پرورش طیور خانگی از جمله پرورش مرغ ، خروس ، غاز و بوقلمون و سایر ماكیان به همراه پرورش دام ( گاو ) سنتی نیز در روستا رواج دارد و یكی از منابع تأمین تغذیه خانوار محسوب می گردند .
*صنعتی و كارگاهی
روستای خُرّمکوه به مانند اكثر روستاهای كوهستانی شهرستان فاقد فعالیتهای كارگاهی و تولیدی است . عمده ترین فعالیت در این زمینه مربوط به صنایع دستی و خانگی می باشد .
*فعالیت های خدماتی
فعالیتهای خدماتی متأثر از عوامل مختلفی می باشد از جمله این عوامل جمعیت روستا ، حوزه نفوذ عملكردی و آستانه جمعیتی لازم و موقعیت استقرار می باشد . با توجه به این عوامل و قرارگیری روستا ، فعالیتهای خدماتی روستا صرفاً در حد نیاز روستا می باشد . این خدمات شامل واحدهای تجاری ، آموزشی ، بهداشتی ، درمانی ، شركت تعاون و …. است كه تعداد قابل توجهی نیروی انسانی در آنها مشغول فعالیت می باشند .

, ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.