آخرین اخبار : 

عوامل شکل گیری روستای خُرّمکوه

روستا در اقوال تاریخی و نگاه ریش سفیدان
در گفتگو با برخی گذشتگان ،بعضی اقوامی که در روستا زندگی می کنند از مناطق دیگری به روستا مهاجرت کرده اند،به طور مثال عده ای از روستای کوه پس دیلمان یا عده ای از لا هیجان و عده ای دیگر از اقوام ترک می باشند.برخی از این اقوام هنوز با خویشاوندان خود در آن نواحی ارتباط دارند. اما نکته مهم تر این است که در جای جای روستا،زمین های متعلق به روستا و باغات و ییلاقات قبوری یافت شده که جای قبور حفاری شده در این مناطق به چشم می خورد.این مطلب نشان دهنده زندگی در هزاران سال قبل در این روستاست.در تحقیقات بعضی از آثار به دوره پیش از اسلام می رسد.نکته  قابل ذکر مقاومت روستاییان در مقابل تجاوز گران می باشد که نتیجه این مقاومت ها باعث احقاق حق روستاییان شده است
شناخت و بررسی علل پیدایش روستا
عمده ترین عامل پیدایش روستا را باید در موقعیت متمایز روستا در جهت فعالیتهای دامی دانست . چون روستای خُرّمکوه فاقد هر گونه امکانات طبیعی دیگر است . در ضمن نقش تاریخی منطقه که به قبل از اسلام بر می گردد در پیدایش چنین سکونتگاههایی غیر قابل انکار است .
شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری روستا
روستای خُرّمکوه دارای بافت کاملاً هسته ای و متراکم می باشد که در پیرامون توسط نقاط ارتفاعی احاطه گردیده است . وجود  منابع آبی از جمله چشمه ها از عوامل مؤثر در مجتمع نمودن دامداران در این حوزه بوده است که روند سکونت گزینی را تقویت نموده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.