آخرین اخبار : 

صنایع دستی و مشاغل روستای خرمکوه

در ادامه معرفی روستای خرمکوه مناسب است که به معرفی شغل ها و صنعت که از گذشته
در روستا وجود داشته بپردازیم،هرچند امروزه این مشاغل کم رنگ تر شده و یا حتی کاربرد
کمتری دارند.
فعلا به ذکر نام بعضی از آن ها  بسنده می کنم و در آینده یکایک آن ها را توضیح خواهم داد.
1-نمدمالی 2-لحاف دوزی3-آهنگری 4-مامای محلی 5-پیشکار،ختنه کن،دندان کن وآرایشگر
6-پاکار،باغبان7-پالان دوز8-نعلبند ..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.