آخرین اخبار : 

اینک دوباره زندگی،به بهانه بیست و دومین سالگرد زلزله رودبار


اینک دوباره زندگی،به بهانه بیست و دومین سالگرد زلزله رودبار و منجیل در این فیلم یکی از بازمانده گان زلزله مخوف رودبار،به زادگاهش نگاهی
دوباره می کند.آثار خرابی های زلزله69 هنوز بعد از گذشت22سال پا برجاست.او با فاتحه خوانی بر سر مزار پدر،مادر و برادر هم چنان مانند بقیه اهالی
روستای خُرّمکوه و شهرستان رودبار امیدوارانه به زندگی ادامه می دهد.

, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.