تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۴ مرداد ۹۰.::. ساعت : ۳:۳۱ ب.ظ

تصویری از کشاورزان در خولشکوه

تصویری از کشاورزان در خولشکوه-

تصویری از کشاورزان در خولشکوه

آقایان مختار اراهیمی-مرحوم سید محمد حسینی-علی زمانی-مرحوم همتی-مرحوم عابدین طاهری-علی میرزا اکبری-مرحوم اسفندیار زمانی-قاسم طاعتی-صفر علی یوسفی-اردشیر زمانی- حبیب اله حبیبی-قربانعلی ستوده-رمضانعلی باقری

دیدگاه خود را به ما بگویید.


9 + 1 =