آخرین اخبار : 

ترانه های روستایی گیلان

ترانه هایی محلی که در روستاها گیلان رواج دارد:

روخانای آب بامو پردا بََردا                  منو و می یارکا هردو بَبَردا

پُره سازان بِیَن پَردای بسازین         منو و می یارکا همدل بسازین

هوارا مه بِگیته وایِ برمن                ترسَم لاییز بیایه بر سرمن

ترسم لاییز بیایه لایی به لای          میانِ لای بمانوم وای بر من  

 اگه یار منی راهانَه بیه                    اگه راهان نُبه باغانه بیه

اگر دانی که دشمن در کمینه           سفید ماهی بُب روخانه بیه

سرکوهی بُشوم بلبل بگیرم          می بال تیر بخورد ترسم بمیرم

بُشم پیش حکیم مرهم بگیرم       اگر مرهم نُبو تی وَر بمیرم 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.