آخرین اخبار : 

قرائت قرآن پاسدار بازنشسته مرحوم علی روستا خرمکوهی


  1. MZ98 گفت:

    ایزد مهربان ایشان را قرین رحیمیتش قرار دهد.

  2. khorramkoh گفت:

    ضامن ۱۳ نفر از دانشسرایی ها در گذشت.
    در زمان ثبت نام ما در دانشسرا در سال ۱۳۶۹,کارمندی را برای ضمانت می خواستند که ایشان قبول کردند.
    ضامن ١٣ نفر دانشسرایى کسى نبود جزء مرحوم على آقا روستا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.