آخرین اخبار : 

ضرب المثل به زبان محلی

ضرب المثل

خر خره حریف نیه ،پالانی گوشه گاز گیره:وقتی دونفر دعوا می گیرند و فرد مغلوب به دور اطرافیان یا اموال حریف آسیب می زند.

 

گَرنه بُز و سرچشمه: وقتی کسی ادعای بیخود دارد و خود را بالاتر از همه می داند.

 

سگ و پیچا جنگ :دعوایی گربه وسگ این مثل در موقعی استفاده می شود که طرفین دعوا و موضوع آن مشخص نباشند

 

تی داز دُمبَی : کارت تمامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.