ارسال مطلب

Default Icon

راه ساده ای برای دوستانی که مایل به ارسال خبر،مطلب،عکس یا… هستند : کافی است در سایت ثبت نام کنید و با شناسه و رمز خود وارد شوید و مطلب خود را ارسال نمایید.

یا با شناسه و رمز پیشنهادی ما وارد شوید.

[divider]

تایپ     http://khorramkoh.ir/wp-admin  در آدرس بار و وارد نمودن نام کاربری و پسورد زیر

۱-شناسه:   javar

۲-رمز:       javar1393