آخرین اخبار : 

به مناسبت یادبود مرحوم سیاوش محمود زاده یک بازی دوستانه فوتسال در سالن عدالت شهر مینودر برگزار شد. این مسابقه دوستانه به همت همکاران و جوانان روستای خرمکوه- استان گیلان، عمارلو- برگزار شد.

برگزاری مسابقه فوتسال به یاد مرحوم سیاوش محمود زاده

به مناسبت یادبود مرحوم سیاوش محمود زاده یک بازی دوستانه فوتسال در تاریخ هفدهم آبان نودوچهار سالن عدالت شهر مینودر برگزار شد. این مسابقه دوستانه به همت همکاران و جوانان روستای خرمکوه- استان گیلان، عمارلو- برگزار شد. قبل از شروع مسابقه ...