آخرین اخبار : 

تصاویری از 2 خرمکوه

تصاویری از 2 مورد از صنایع دستی روستای خرمکوه(آهنگری و لحاف دوزی)

      آهنگری روشی برای شکل دادن فلزات بر پایه کار یدی: لحاف دوزی:دوخت لحاف به عنوان روانداز در گذشته کاربرد بیشتری داشته ولی امروز با زیاد شدن پتو استفاده از آن کمتر شده است.