آخرین اخبار : 

سندان و پایه

ابزارهای آهنگری،چلنگری،فلزکاری

ابزارهای آهنگری (1) آهنگر، غیر از پتک و سندان، از ابزارهای دیگری هم استفاده می کند. در این بخش با ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه آهنگری آشنا می شویم. سندان و پایه سندان از چدن یا فولاد ساخته می شود ...