آخرین اخبار : 

صنایع دستی

تصاویری از 2 مورد از صنایع دستی روستای خرمکوه(آهنگری و لحاف دوزی)

      آهنگری روشی برای شکل دادن فلزات بر پایه کار یدی: لحاف دوزی:دوخت لحاف به عنوان روانداز در گذشته کاربرد بیشتری داشته ولی امروز با زیاد شدن پتو استفاده از آن کمتر شده است.    

پیش بینی عملكرد اقتصادی روستای خرمکوه در آینده

 اقتصاد روستای خرمکوه به عنوان جزیی از كلیت استان گیلان كه اقتصاد آن محوریت كشاورزی و دامی استوار است،متكی بر فعالیت كشاورزی به شكل غالب و فعالیت دامی به طور نسبی است . از جمله فعالیتهای كشاورزی روستا شامل كشت ...

مشاغل موجود در روستای خرمکوه

* كشاورزی و دامداری  عمده ترین فعالیت در سطح روستا را فعالیت های دامی به خود اختصاص می دهد .در كنار آن فعالیتهای دیگری چون زراعی و باغداری نیز رواج دارد كه اكثر اراضی فوق در خارج از بافت روستا ...