آخرین اخبار : 

علوفه

علف چینی در روستای خرمکوه،بخش عمارلو،رودبار،گیلان

-------------------لینک این فیلم اینجا با رسیدن به اواخر  فصل بهار و گرم شدن  هوا،  فصل کار و تلاش را برای روستاییان زحمتکش فرا می رسد..بهار امسال با دعای خیر کشاورزان نزول باران الهی فزونی یافت تا با بارش های بهاری شاهد ...