آخرین اخبار : 

عکس خرمکوه

باغات خرمکوه

مسیر باغات خرمکوه،عکس خرمکوه باغات خرمکوه گل ختمی

تصاویری از 2 مورد از صنایع دستی روستای خرمکوه(آهنگری و لحاف دوزی)

      آهنگری روشی برای شکل دادن فلزات بر پایه کار یدی: لحاف دوزی:دوخت لحاف به عنوان روانداز در گذشته کاربرد بیشتری داشته ولی امروز با زیاد شدن پتو استفاده از آن کمتر شده است.    

تصاویر زمستانی -دی ماه 89 روستای خرمکوه

تصاویر زمستانی -دی ماه 89 روستای خرمکوه تصاویر زمستانی -دی ماه 89 روستای خرمکوه تصاویر زمستانی -دی ماه 89 روستای خرمکوه   تصاویر زمستانی ازروستاایی در گیلان