آخرین اخبار : 

قاسم جعفری کلیشمی

درباره خولشکوه،پاسخی به مطالب آقای جعفری کلیشمی

باسمه تعالی مدیر محترم سایت خرمکوه باسلام و خسته نباشید، اینجانب از بازدیدکنندگان سایتهای شهرستان رودبار، از جمله سایت پرتلاش شما هستم. مطالب عنوان « منطق ما، منطق شما » را نیز که ظاهراً بین شما از روستای خرمکوه و همچنین آقای ...