آخرین اخبار : 

محوطه قلاکوتی خرم کوه

دومورد از آثار تاریخی روستای خرمکوه

                    دومورد از آثار تاریخی روستای خرمکوه محوطه قلاکوتی خرم کوه  :محوطه قلاکوتی خرمکوه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای خرمکوه  واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ...